Ενδεικτικές περιπτωσεις εργων πελατών σε custom εφαρμογες, databases & reporting systems.

Additive Hellas sa

Additive Hellas sa
multi user database reporting system
Sales by Product ● Sales by Customer & Product ● Συγκριτική ανάλυση πωλήσεων πελατών & προϊόντων (Crosstab Analysis)

Γενική Τράπεζα τής Ελλάδος

Γενική Τράπεζα τής Ελλάδος
Customer Service - Help Desk - Back office - Διοίκηση Telemarketing - Credit Operations
Customer service e-manual / Dashboard ● Dynamic Management Documents System ● Help Desk Incoming Calls Management System ● Back-office list Management System

Eurobank

Eurobank
reporting παρακολούθησης αξίας αναλωσίμων, κόστους αποθεμάτων για το σύνολο του δικτύου (καταστήματα-διευθύνσεις) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης διοικητικής υποστήριξης.

Goldair Handling

Goldair Handling
συστήμα μηνιαίας χρηματοοικονομικής ανάλυσης οικονομικών στοιχείων της ομάδας (6*) εξόδων της Γενικής Λογιστικής με ομαδοποίηση δεδομένων κατα κέντρο κόστους

Matel AEBE

Matel AEBE
Σεμινάριο κατάρτισης σε τεχνολογίες Microsoft Excell (Advanced Level) ● Κατασκευή αρχείου ΧΜL/ASCII μετάπτωσης δεδομένων πωλήσεων σε βάση δεδομένων Ελληνικής εταιρεία αξιοποιησησς ανακύκλωσης ● Συστημα παραγγελιοληψιας πελατών

Legrand Hellas SA

Legrand Hellas SA
Middleware επικοινωνιας κινήσεων εμπορικής διαχείρισης συστήματος IBM AS400 με πλατφόρμα ERP Atlantis Unisoft ● Extreme Reporting System στατιστικής ανάλυσης δεδομένων εμπορικής διαχείρισης & Γενικής Λογιστικής

ΟΣΕ - ΕΔΙΣΥ

ΟΣΕ - ΕΔΙΣΥ
Multiuser Database System ● Σύστημα διαχείρισης εντολών & προμηθειών υλικού για τον Εθνικό Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΕΔΙΣΥ)

Μικρό Πολυτεχνείο

Μικρό Πολυτεχνείο
Multi User Database System ● Διαχείριση κύκλων σεμιναρίων, συμμετεχόντων, Καθηγητών & εισηγητών ●

Ακτίνα ΑΕ

Ακτίνα ΑΕ
Reporting system στατιστικής μηνιαίας ανάλυσης πωλήσεων κατα πωλητή / πελάτη / είδος σε ετήσια βάση

 

 

 

Ενδεικτικές περιπτωσεις εργων πελατών σε custom εφαρμογες, databases & reporting systems.

Additive Hellas sa

Additive Hellas sa
multi user database reporting system
Sales by Product ● Sales by Customer & Product ● Συγκριτική ανάλυση πωλήσεων πελατών & προϊόντων (Crosstab Analysis)

Γενική Τράπεζα τής Ελλάδος

Γενική Τράπεζα τής Ελλάδος
Customer Service - Help Desk - Back office - Διοίκηση Telemarketing - Credit Operations
Customer service e-manual / Dashboard ● Dynamic Management Documents System ● Help Desk Incoming Calls Management System ● Back-office list Management System

Eurobank

Eurobank
reporting παρακολούθησης αξίας αναλωσίμων, κόστους αποθεμάτων για το σύνολο του δικτύου (καταστήματα-διευθύνσεις) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης διοικητικής υποστήριξης.

Goldair Handling

Goldair Handling
συστήμα μηνιαίας χρηματοοικονομικής ανάλυσης οικονομικών στοιχείων της ομάδας (6*) εξόδων της Γενικής Λογιστικής με ομαδοποίηση δεδομένων κατα κέντρο κόστους

Matel AEBE

Matel AEBE
Σεμινάριο κατάρτισης σε τεχνολογίες Microsoft Excell (Advanced Level) ● Κατασκευή αρχείου ΧΜL/ASCII μετάπτωσης δεδομένων πωλήσεων σε βάση δεδομένων Ελληνικής εταιρεία αξιοποιησησς ανακύκλωσης ● Συστημα παραγγελιοληψιας πελατών

Legrand Hellas SA

Legrand Hellas SA
Middleware επικοινωνιας κινήσεων εμπορικής διαχείρισης συστήματος IBM AS400 με πλατφόρμα ERP Atlantis Unisoft ● Extreme Reporting System στατιστικής ανάλυσης δεδομένων εμπορικής διαχείρισης & Γενικής Λογιστικής

ΟΣΕ - ΕΔΙΣΥ

ΟΣΕ - ΕΔΙΣΥ
Multiuser Database System ● Σύστημα διαχείρισης εντολών & προμηθειών υλικού για τον Εθνικό Διαχειριστή Σιδηροδρομικής Υποδομής (ΕΔΙΣΥ)

Μικρό Πολυτεχνείο

Μικρό Πολυτεχνείο
Multi User Database System ● Διαχείριση κύκλων σεμιναρίων, συμμετεχόντων, Καθηγητών & εισηγητών ●

Ακτίνα ΑΕ

Ακτίνα ΑΕ
Reporting system στατιστικής μηνιαίας ανάλυσης πωλήσεων κατα πωλητή / πελάτη / είδος σε ετήσια βάση

Ενδεικτικές εγκταστασεις πελατών με λυσεις σε custom εφαρμογές 

επικοινωνηστε μαζι μας για να σας προτεινουμε λυσεις software & internet.

επικοινωνια